Torradora messenger

Definitivamente,as notas no frigorí­fico morreron. As notiñas 2.0 virán en torradas, ideal pra as parellas namoradas. Este trebello en cuestión funciona de tal

xeito que ti escrebes unha In order to pass a Hair Drug hair sample drug test you must have knowledge, science and the right products on your side. mensaxe e a torradora o mostrará na torrada, queimando xusto o que ti poñas.

Polo dagora é un concepto de Sasha Steng, sorprendente cando menos, mais con posibilidades de triunfar no xénero friki.

Máis información: Sasha Steng
Ví­a: Engadget