plasmavslcdLogo de falar do tamaño dos televisores para a casa, falaremos de dúas das tecnoloxí­as mais populares na actualidade. Cada vez son mais os modelos de televisores planos asequibles a un bolsillo medio. Pero á hora de mercar unha pantalla deste tipo son moitas as dudas que nos sacuden os miolos. Dende trebellos tentaremos resolver as mais problemáticas con esta guí­a de merca para que a elección sexa a mais axeitada. A maior parte dos televisores planos do mercado corresponden a dúas tecnoloxí­as: plasma ou LCD. Os televisores de plasma apareceron primeiro no mercado e conseguen a imaxe por medio da excitación dun gas sobre os puntos da pantalla. A tecnoloxí­a LCD é a usada nos monitores dos ordenadores, e consiste nunha matriz de cristal lí­quido que deixa pasar a luz selectivamente, conseguendo así­ a imaxe. Ambas tecnoloxí­as ocupan a meirande parte dos televisores que se venden hoxe. Mais información : Xataka, PC-news As vantaxes dos televisores LCD son a súa maior duración efectiva (50.000 horas fronte ás 30.000 dos plasmas) e o seu menor consumo enerxético. Os plasmas teñen maior tamaño e calidade ca os televisores LCD. Pero ambos poden sufrir problemas, de pixeles mortos no caso do LCD e de queimado nos casos dos televisores de plasmas con imaxes fixas. Polo xeral, os televisores mais axeitados para conectar a un ordenador son os LCD. Outros problemas que existian coma a imposiblidade dos LCD de mostrar negro absoluto ou a menor resolución das pantallas de plasma, xa están superandose tecnicamente. O que debemos ter en conta é que existen moitas calidades en ambalasdúas tecnoloxí­as, polo que o seguinte que debemos axustar e o que queremos gastar. Pode haber diferencias de ata 3 veces entre dous televisores con similares caracterí­sticas polo que a calidade de imaxe deberí­a ser evaluada de acordo cos nosos gustos (e co noso peto!). Podemos topar modelos de 42″ dende os 1400€ dos dous tipos. E por ultimo lembrar que a calidade de imaxe ten moito que ver coa calidade da fonte. Para sacarlle partido a este tipo de pantallas e necesario uha calidade mí­nima de TDT ou DVDrip. A televisión analóxica vese peor en comparación cun televisor CRT. Mais información : Cnet.com, Xataka