microUSBAlgo que destaca do Nokia 8600 é que ten un porto microUSB. Ben, o pack co que compramos o teléfono ven tamén un cable microUSB a USB e ademais un cargador con un conector microUSB, polo tanto podemos dicir que Nokia finalmente aposta pola carga 100% a través de USB, o que cicais dea a pensar que isto é o fin do cargador especí­fico pra os Nokia.

O porto microUSB se pode ver na parte inferior do teléfono, e a través deste porto poderemos transferir enerxí­a, datos e audio. No referente a isto último, dicir que hay aparentemente un adaptador no pack de microUSB pra conexións de audio, ademais das conexións audio por Bluetooth que poidamos ter.

Por certo, non debemos confundir o porto microUSB co miniUSB, que cicais nos sexa máis familiar, e que ademais é algo máis pequeno.