Neste novo capí­tulo da guí­a pra mercar televisor, imos falar das diferencias entre FullHD e HD Ready e das principais vantaxes (e problemas) do novo sistema de alta definición

Logo da popularización dos plasmas FullHD podemos escomenzar a falar dun empate tecnoloxico entre LCD e plasma en canto a resolución. í‰ bo momento para aclarar que se agacha tras esa morea de siglas: FullHD, HD ready

HDREADYO logotipo HDReady distingue ós televisores que cumplen os estandares da EICTA e que teñen unha entrada analóxica, unha dixital (DVI ou HDMI) e que teñen a lo menos 720p de resolución, é dicir 720 liñas como mí­nimo ou 1080i (1080 liñas entrelazadas).
A tecnoloxí­a FullHD refirese a televisores que soporten resolucions mí­nimas de 1920 X 1080, é dicir 1080p. Son 1080 liñas de escaneado progresivo, ou abreviando 1080p.
fullhd

E importante suliñar que ambas tecnoloxí­as son capacidades máximas do televisor, o que non quere dicir que vexamos a imaxe a esa resolución. Como xa indicamos noutros artigos, a calidade da imaxe ven condicionada pola calidade da fonte e dos conectores que usemos. Como a televisión (analóxica ou dixital) non consegue esa definición, para sacarlle o máximo partido ós nosos aparatos, debemos usar outro tipo de fonte de video dixital: lectores Blu-ray, ordenadores, PS3, etc… Non debemos esquecer o tipo de conectores axeitado para cada caso xa sexa DVI, HDMI 1.2 ou no caso de FullHD conexions HDMI 1.3 son as recomendadas.

Tamén cabe mencionar que as resolucions mais altas só pagan a pena en pantallas de mais de corenta pulgadas. En pantallas ata 40″, non poderemos distinguir se son 720p ou 1080p.

Por todas estas razons, pode ser un pouco precipitado mercar agora un televisor de estas caracterí­sticas. Sobre todo, se non temos pensado mercar un reproductor BluRay ou unha consola de ultima xeración, xa que non lle sacaremos rendemento a estas tecnoloxí­as.

Relacionados
: Guia pra mercar televisores planos : Plasma ou LCD
Mais información : HD Ready : FullHD